REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O PRAWIE DO PRYWATNOŚCI

Regent Warsaw Hotel szanuje prywatność swoich gości i partnerów biznesowych odwiedzających naszą stronę internetową. Przywiązując szczególną wagę do zaufania jakim zostaliśmy obdarzeni i dokładając szczególnej staranności w celu ochrony danych osobowych przedstawiamy poniżej Politykę Prywatności. Niniejszy dokument ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych w ramach Państwa aktywnością na naszej stronie internetowej, w tym w związku z zawieraniem umowy. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią przed przystąpieniem do korzystania z naszej strony internetowej.

Administrator Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz 922 z późn. zm.) jest 
PHN PROPERTY MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
z siedzibą w Warszawie Al. Jana Pawła  12 lok. V/24, 00-124 Warszawa prowadząca działalność jako Regent Warsaw Hotel (dalej jako Hotel). Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobowy fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Gromadzenie Danych
Dane osobowe uzyskiwane bezpośrednio od Państwa podczas dokonywania rezerwacji to: Imię i Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny, informacje o karcie kredytowej (nazwisko posiadacza karty, numer karty, data ważności karty oraz adres rozliczeniowy). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne – we wskazanym na stronie rezerwacyjnej zakresie - do zawarcia z nami umowy. Jednocześnie informujemy, że stronę internetową Hotelu można przeglądać bez konieczności podawania danych osobowych.
Hotel zastrzega sobie również możliwość zbierania innych danych, na podstawie kontaktów z Państwem w czasie pobytu w naszym hotelu czy stron trzecich dla realizacji oznaczonych, zgodnych z prawem celów – z zastrzeżeniem spełnienia w tym zakresie wymogów wynikających z powszechnie obowiązującego prawa, w tym odrębnych obowiązków informacyjnych.
Jeżeli będą Państwo chcieli zapisać się na newsletter (poza dokonaniem rezerwacji), będziemy przetwarzali Państwa Imię, Nazwisko, adres e-mail, Państwo oraz tytuł.

Wykorzystywanie danych
Państwa dane osobowe uzyskiwane podczas dokonywania rezerwacji, będą przetwarzane w celu realizacji umowy o świadczenie usług (dokonania i zarządzania rezerwacją w naszym Hotelu, realizacji noclegu oraz związanej z nimi obsługi płatności) oraz w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych:
- Państwa dane osobowe możemy przetwarzać w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług,
- Państwa dane osobowe możemy przetwarzać w celu rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu zawartej umowy,
- Możemy też wykorzystywać Państwa dane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pozostałym gościom, odwiedzającym czy pracownikom,
- Zebrane dane mogą zostać użyte również w celu przetestowania i oceny naszych nowych usług, przeprowadzenia badań dotyczących satysfakcji klienta i oceny poziomu usług hotelowych oraz działań marketingowych administratora danych (na podstawie i w granicach prawa, co w szczególności oznacza, że wskazane działania mogą wymagać np. uzyskania od Państwa dodatkowej zgody).
Na podstawie stosownych przepisów – możemy także przetwarzać Państwa dane w celu dokonywania rozliczeń publicznoprawnych.
W razie wyrażenia dobrowolnej zgody na otrzymywanie informacji o promocjach za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podany adres e-mail, będziemy przetwarzali Państwa dane także w tym celu. Mogą Państwo w każdej chwili wycofać zgodę poprzez wysłanie maila na: data.protection@regent-warsaw.com

Cookies na stronach internetowych Hotelu
Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy technologię cookies czyli tzw. ciasteczek. Pliki cookies są to nieduże informacje tekstowe, zapisywane w urządzeniu którego Państwo używają. Domyślne parametry tych informacji pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je stworzył. Pliki cookies wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej hotelu.
Stosowane przez Hotel pliki cookies są bezpieczne dla Państwa urządzenia. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Państwa wirusów lub innego niechcianego oprogramowania. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Państwa urządzeniu oraz przypisaną wartość.
Stosowane są cookies sesyjne, czyli takie które są przechowywane na urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia. Stosujemy także cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia. W Państwa urządzeniu mogą być także zamieszczone informacje pochodzące z serwerów firm i dostawców usług z nami współpracujących np. Tripadvisor lub portali społecznościowych (zob. poniżej media społecznościowe i odnośniki do innych stron).  Prosimy o zapoznanie się z politykami prywatności tych podmiotów.
Pliki cookies umożliwiają dostosowanie treści stron Hotelu do Państwa potrzeb (zapamiętanie wybranych ustawień, personalizacja interfejsu).  Pliki te pozwalają rozpoznać Państwa urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Państwa preferencji oraz używanego przez Państwa urządzenia. Pliki cookies umożliwiają także tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystają Państwo ze strony internetowej Hotelu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Państwa urządzenia. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w używanej przeglądarce internetowej. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Hotelu.
Jednocześnie informujemy, że stosowana przez Hotel technologia cookies nie jest wykorzystywana do identyfikowania lub weryfikowania Państwa tożsamości. Jeżeli informacje uzyskane na podstawie jej stosowania byłyby danymi osobowymi, będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji usługi i w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych. Będą one także chronione zgodnie z powszechnymi obowiązującymi przepisami prawa.
Przechowywane informacje w formie plików cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Państwa telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym, ani w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Adresy IP
Nie gromadzimy i nie wykorzystujemy adresów IP podczas, gdy odwiedzają Państwo nasze witryny internetowe.
Media Społecznościowe i Odnośniki do innych stron
Dla Państwa wygody, nasza strona Internetowa zawiera funkcjonalności zintegrowane z zewnętrznymi platformami mediów społecznościowych, które mogą Państwo aktywować manualnie. W takim przypadku strony trzecie które obsługują platformy będą mogły identyfikować użytkownika, określać w jaki sposób korzysta z witryny internetowej czy łączyć i przechowywać te informacje z profilem w mediach społecznościowych. Korzystanie ze wskazanych funkcjonalności może wiązać się z zapisaniem w Państwa urządzeniu końcowym cookies tych podmiotów. Prosimy aby zapoznali się Państwo z polityką prywatności tych mediów. Aktywacja wskazanych funkcjonalności nie jest obowiązkowa – będą Państwo mogli skorzystać z naszych usług bez potrzeby ich integracji z platformami zewnętrznymi.

Przekazywanie danych
Na podstawie i w granicach prawa Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom z którymi współpracujemy, zaangażowanym w proces świadczenia usług hotelowych i usług z nimi powiązanych, takich jak biura podróży, przewoźnicy, dostawcy usług rezerwacyjnych, operatorzy płatności. W zakresie procesowania rezerwacji hotelowych współpracujemy z firmą TravelClick Inc oraz w zakresie przeprowadzania badania oceny naszych usług z firmami  Customer Alliance GmbH oraz Tripadvisor Ltd.
Obowiązek udostępnienia Państwa danych osobowych określonym podmiotom może wynikać z przepisów prawa.

Bezpieczeństwo
Państwa dane osobowe zostały zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Do szyfrowania przekazanych nam danych osobowych używamy oprogramowania Secured Socked Layer. Mogą Państwo sprawdzić swoje bezpieczeństwo weryfikując prefiks adresu internetowego strony, który powinien zawierać znaki „https”. Dostęp do przetwarzanych przez nasz hotel danych osobowych mają wyłącznie upoważnione osoby, które zostały zobowiązane do zachowania danych w poufności. Państwa dane są przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów wskazanych w niniejszej Polityce Bezpieczeństwa oraz wynikający z przepisów prawa.

Kontakt
Hotel gwarantuje Państwu prawo dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
Jeśli mają Państwo pytania dotyczące polityki prywatności prosimy o kontakt pod adresem email: data.protection@regent-warsaw.com